Màu sơn ap131-6 (Blue Thread)

Màu sơn ap131-6 hay còn gọi là Blue Thread. Màu sơn ap131-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap131-6 (Blue Thread)Sơn phòng khách với màu ap131-6 - Blue ThreadSơn phòng bếp với màu ap131-6 - Blue ThreadSơn phòng ăn với màu ap131-6 - Blue ThreadSơn phòng giải trí với màu ap131-6 - Blue ThreadSơn phòng làm việc với màu ap131-6 - Blue Thread