Màu sơn ap131-5 (Cottage Blue)

Màu sơn ap131-5 hay còn gọi là Cottage Blue. Màu sơn ap131-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap131-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap131-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap131-5 (Cottage Blue)Sơn phòng khách với màu ap131-5 - Cottage BlueSơn phòng bếp với màu ap131-5 - Cottage BlueSơn phòng ăn với màu ap131-5 - Cottage BlueSơn phòng giải trí với màu ap131-5 - Cottage BlueSơn phòng làm việc với màu ap131-5 - Cottage Blue