Màu sơn ap131-3 (Blue Sideboard)

Màu sơn ap131-3 hay còn gọi là Blue Sideboard. Màu sơn ap131-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap131-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap131-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap131-3 (Blue Sideboard)Sơn phòng khách với màu ap131-3 - Blue SideboardSơn phòng bếp với màu ap131-3 - Blue SideboardSơn phòng ăn với màu ap131-3 - Blue SideboardSơn phòng giải trí với màu ap131-3 - Blue SideboardSơn phòng làm việc với màu ap131-3 - Blue Sideboard