Màu sơn ap130-6 (Pale Mom Sky)

Màu sơn ap130-6 hay còn gọi là Pale Mom Sky. Màu sơn ap130-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap130-6 (Pale Mom Sky)Sơn phòng khách với màu ap130-6 - Pale Mom SkySơn phòng bếp với màu ap130-6 - Pale Mom SkySơn phòng ăn với màu ap130-6 - Pale Mom SkySơn phòng giải trí với màu ap130-6 - Pale Mom SkySơn phòng làm việc với màu ap130-6 - Pale Mom Sky