Màu sơn ap130-5 (Blue Bramble)

Màu sơn ap130-5 hay còn gọi là Blue Bramble. Màu sơn ap130-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap130-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap130-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap130-5 (Blue Bramble)Sơn phòng khách với màu ap130-5 - Blue BrambleSơn phòng bếp với màu ap130-5 - Blue BrambleSơn phòng ăn với màu ap130-5 - Blue BrambleSơn phòng giải trí với màu ap130-5 - Blue BrambleSơn phòng làm việc với màu ap130-5 - Blue Bramble