Màu sơn ap130-4 (Blue Nocturne)

Màu sơn ap130-4 hay còn gọi là Blue Nocturne. Màu sơn ap130-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap130-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap130-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap130-4 (Blue Nocturne)Sơn phòng khách với màu ap130-4 - Blue NocturneSơn phòng bếp với màu ap130-4 - Blue NocturneSơn phòng ăn với màu ap130-4 - Blue NocturneSơn phòng giải trí với màu ap130-4 - Blue NocturneSơn phòng làm việc với màu ap130-4 - Blue Nocturne