Màu sơn ap130-2 (Vineyard Shadow)

Màu sơn ap130-2 hay còn gọi là Vineyard Shadow. Màu sơn ap130-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap130-2 (Vineyard Shadow)Sơn phòng khách với màu ap130-2 - Vineyard ShadowSơn phòng bếp với màu ap130-2 - Vineyard ShadowSơn phòng ăn với màu ap130-2 - Vineyard ShadowSơn phòng giải trí với màu ap130-2 - Vineyard ShadowSơn phòng làm việc với màu ap130-2 - Vineyard Shadow