Màu sơn ap13-6 (Rusting Leaf)

Màu sơn ap13-6 hay còn gọi là Rusting Leaf. Màu sơn ap13-6 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap13-6 (Rusting Leaf)Sơn phòng khách với màu ap13-6 - Rusting LeafSơn phòng bếp với màu ap13-6 - Rusting LeafSơn phòng ăn với màu ap13-6 - Rusting LeafSơn phòng giải trí với màu ap13-6 - Rusting LeafSơn phòng làm việc với màu ap13-6 - Rusting Leaf