Màu sơn ap129-5 (Northern Sky)

Màu sơn ap129-5 hay còn gọi là Northern Sky. Màu sơn ap129-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap129-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap129-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap129-5 (Northern Sky)Sơn phòng khách với màu ap129-5 - Northern SkySơn phòng bếp với màu ap129-5 - Northern SkySơn phòng ăn với màu ap129-5 - Northern SkySơn phòng giải trí với màu ap129-5 - Northern SkySơn phòng làm việc với màu ap129-5 - Northern Sky