Màu sơn ap129-4 (Duxbury Blue)

Màu sơn ap129-4 hay còn gọi là Duxbury Blue. Màu sơn ap129-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap129-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap129-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap129-4 (Duxbury Blue)Sơn phòng khách với màu ap129-4 - Duxbury BlueSơn phòng bếp với màu ap129-4 - Duxbury BlueSơn phòng ăn với màu ap129-4 - Duxbury BlueSơn phòng giải trí với màu ap129-4 - Duxbury BlueSơn phòng làm việc với màu ap129-4 - Duxbury Blue