Màu sơn ap129-3 (State House Blue)

Màu sơn ap129-3 hay còn gọi là State House Blue. Màu sơn ap129-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap129-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap129-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap129-3 (State House Blue)Sơn phòng khách với màu ap129-3 - State House BlueSơn phòng bếp với màu ap129-3 - State House BlueSơn phòng ăn với màu ap129-3 - State House BlueSơn phòng giải trí với màu ap129-3 - State House BlueSơn phòng làm việc với màu ap129-3 - State House Blue