Màu sơn ap129-1 (Blue Saucer)

Màu sơn ap129-1 hay còn gọi là Blue Saucer. Màu sơn ap129-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap129-1 (Blue Saucer)Sơn phòng khách với màu ap129-1 - Blue SaucerSơn phòng bếp với màu ap129-1 - Blue SaucerSơn phòng ăn với màu ap129-1 - Blue SaucerSơn phòng giải trí với màu ap129-1 - Blue SaucerSơn phòng làm việc với màu ap129-1 - Blue Saucer