Màu sơn ap128-5 (Gray Knight)

Màu sơn ap128-5 hay còn gọi là Gray Knight. Màu sơn ap128-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap128-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap128-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap128-5 (Gray Knight)Sơn phòng khách với màu ap128-5 - Gray KnightSơn phòng bếp với màu ap128-5 - Gray KnightSơn phòng ăn với màu ap128-5 - Gray KnightSơn phòng giải trí với màu ap128-5 - Gray KnightSơn phòng làm việc với màu ap128-5 - Gray Knight