Màu sơn ap128-4 (Stone Fence)

Màu sơn ap128-4 hay còn gọi là Stone Fence. Màu sơn ap128-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap128-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap128-4 sẽ tăng 20% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap128-4 (Stone Fence)



Sơn phòng khách với màu ap128-4 - Stone Fence



Sơn phòng bếp với màu ap128-4 - Stone Fence



Sơn phòng ăn với màu ap128-4 - Stone Fence



Sơn phòng giải trí với màu ap128-4 - Stone Fence



Sơn phòng làm việc với màu ap128-4 - Stone Fence