Màu sơn ap128-3 (Miner Gray)

Màu sơn ap128-3 hay còn gọi là Miner Gray. Màu sơn ap128-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap128-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap128-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap128-3 (Miner Gray)Sơn phòng khách với màu ap128-3 - Miner GraySơn phòng bếp với màu ap128-3 - Miner GraySơn phòng ăn với màu ap128-3 - Miner GraySơn phòng giải trí với màu ap128-3 - Miner GraySơn phòng làm việc với màu ap128-3 - Miner Gray