Màu sơn ap128-1 (Sliver Skates)

Màu sơn ap128-1 hay còn gọi là Sliver Skates. Màu sơn ap128-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap128-1 (Sliver Skates)Sơn phòng khách với màu ap128-1 - Sliver SkatesSơn phòng bếp với màu ap128-1 - Sliver SkatesSơn phòng ăn với màu ap128-1 - Sliver SkatesSơn phòng giải trí với màu ap128-1 - Sliver SkatesSơn phòng làm việc với màu ap128-1 - Sliver Skates