Màu sơn ap127-5 (Newport Blue)

Màu sơn ap127-5 hay còn gọi là Newport Blue. Màu sơn ap127-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap127-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap127-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap127-5 (Newport Blue)Sơn phòng khách với màu ap127-5 - Newport BlueSơn phòng bếp với màu ap127-5 - Newport BlueSơn phòng ăn với màu ap127-5 - Newport BlueSơn phòng giải trí với màu ap127-5 - Newport BlueSơn phòng làm việc với màu ap127-5 - Newport Blue