Màu sơn ap127-4 (Vulcan Blue)

Màu sơn ap127-4 hay còn gọi là Vulcan Blue. Màu sơn ap127-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap127-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap127-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap127-4 (Vulcan Blue)Sơn phòng khách với màu ap127-4 - Vulcan BlueSơn phòng bếp với màu ap127-4 - Vulcan BlueSơn phòng ăn với màu ap127-4 - Vulcan BlueSơn phòng giải trí với màu ap127-4 - Vulcan BlueSơn phòng làm việc với màu ap127-4 - Vulcan Blue