Màu sơn ap127-3 (Stoneware Blue)

Màu sơn ap127-3 hay còn gọi là Stoneware Blue. Màu sơn ap127-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap127-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap127-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap127-3 (Stoneware Blue)Sơn phòng khách với màu ap127-3 - Stoneware BlueSơn phòng bếp với màu ap127-3 - Stoneware BlueSơn phòng ăn với màu ap127-3 - Stoneware BlueSơn phòng giải trí với màu ap127-3 - Stoneware BlueSơn phòng làm việc với màu ap127-3 - Stoneware Blue