Màu sơn ap126-6 (Evening Shadow)

Màu sơn ap126-6 hay còn gọi là Evening Shadow. Màu sơn ap126-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap126-6 (Evening Shadow)Sơn phòng khách với màu ap126-6 - Evening ShadowSơn phòng bếp với màu ap126-6 - Evening ShadowSơn phòng ăn với màu ap126-6 - Evening ShadowSơn phòng giải trí với màu ap126-6 - Evening ShadowSơn phòng làm việc với màu ap126-6 - Evening Shadow