Màu sơn ap126-5 (Wesley Blue)

Màu sơn ap126-5 hay còn gọi là Wesley Blue. Màu sơn ap126-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap126-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap126-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap126-5 (Wesley Blue)Sơn phòng khách với màu ap126-5 - Wesley BlueSơn phòng bếp với màu ap126-5 - Wesley BlueSơn phòng ăn với màu ap126-5 - Wesley BlueSơn phòng giải trí với màu ap126-5 - Wesley BlueSơn phòng làm việc với màu ap126-5 - Wesley Blue