Màu sơn ap126-4 (Ruthsburg Blue)

Màu sơn ap126-4 hay còn gọi là Ruthsburg Blue. Màu sơn ap126-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap126-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap126-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap126-4 (Ruthsburg Blue)Sơn phòng khách với màu ap126-4 - Ruthsburg BlueSơn phòng bếp với màu ap126-4 - Ruthsburg BlueSơn phòng ăn với màu ap126-4 - Ruthsburg BlueSơn phòng giải trí với màu ap126-4 - Ruthsburg BlueSơn phòng làm việc với màu ap126-4 - Ruthsburg Blue