Màu sơn ap126-3 (Breaking Blue)

Màu sơn ap126-3 hay còn gọi là Breaking Blue. Màu sơn ap126-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap126-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap126-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap126-3 (Breaking Blue)Sơn phòng khách với màu ap126-3 - Breaking BlueSơn phòng bếp với màu ap126-3 - Breaking BlueSơn phòng ăn với màu ap126-3 - Breaking BlueSơn phòng giải trí với màu ap126-3 - Breaking BlueSơn phòng làm việc với màu ap126-3 - Breaking Blue