Màu sơn ap126-1 (Dry Thistle)

Màu sơn ap126-1 hay còn gọi là Dry Thistle. Màu sơn ap126-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap126-1 (Dry Thistle)Sơn phòng khách với màu ap126-1 - Dry ThistleSơn phòng bếp với màu ap126-1 - Dry ThistleSơn phòng ăn với màu ap126-1 - Dry ThistleSơn phòng giải trí với màu ap126-1 - Dry ThistleSơn phòng làm việc với màu ap126-1 - Dry Thistle