Màu sơn ap125-5 (Blue Button)

Màu sơn ap125-5 hay còn gọi là Blue Button. Màu sơn ap125-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap125-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap125-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap125-5 (Blue Button)Sơn phòng khách với màu ap125-5 - Blue ButtonSơn phòng bếp với màu ap125-5 - Blue ButtonSơn phòng ăn với màu ap125-5 - Blue ButtonSơn phòng giải trí với màu ap125-5 - Blue ButtonSơn phòng làm việc với màu ap125-5 - Blue Button