Màu sơn ap125-4 (Cool Trim)

Màu sơn ap125-4 hay còn gọi là Cool Trim. Màu sơn ap125-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap125-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap125-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap125-4 (Cool Trim)Sơn phòng khách với màu ap125-4 - Cool TrimSơn phòng bếp với màu ap125-4 - Cool TrimSơn phòng ăn với màu ap125-4 - Cool TrimSơn phòng giải trí với màu ap125-4 - Cool TrimSơn phòng làm việc với màu ap125-4 - Cool Trim