Màu sơn ap125-3 (Blue Crock)

Màu sơn ap125-3 hay còn gọi là Blue Crock. Màu sơn ap125-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap125-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap125-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap125-3 (Blue Crock)Sơn phòng khách với màu ap125-3 - Blue CrockSơn phòng bếp với màu ap125-3 - Blue CrockSơn phòng ăn với màu ap125-3 - Blue CrockSơn phòng giải trí với màu ap125-3 - Blue CrockSơn phòng làm việc với màu ap125-3 - Blue Crock