Màu sơn ap125-1 (Blue Cooler)

Màu sơn ap125-1 hay còn gọi là Blue Cooler. Màu sơn ap125-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap125-1 (Blue Cooler)Sơn phòng khách với màu ap125-1 - Blue CoolerSơn phòng bếp với màu ap125-1 - Blue CoolerSơn phòng ăn với màu ap125-1 - Blue CoolerSơn phòng giải trí với màu ap125-1 - Blue CoolerSơn phòng làm việc với màu ap125-1 - Blue Cooler