Màu sơn ap124-6 (Serene Blue)

Màu sơn ap124-6 hay còn gọi là Serene Blue. Màu sơn ap124-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap124-6 (Serene Blue)Sơn phòng khách với màu ap124-6 - Serene BlueSơn phòng bếp với màu ap124-6 - Serene BlueSơn phòng ăn với màu ap124-6 - Serene BlueSơn phòng giải trí với màu ap124-6 - Serene Blue