Màu sơn ap124-3 (Shipside Blue)

Màu sơn ap124-3 hay còn gọi là Shipside Blue. Màu sơn ap124-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap124-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap124-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap124-3 (Shipside Blue)Sơn phòng khách với màu ap124-3 - Shipside BlueSơn phòng bếp với màu ap124-3 - Shipside BlueSơn phòng ăn với màu ap124-3 - Shipside BlueSơn phòng giải trí với màu ap124-3 - Shipside BlueSơn phòng làm việc với màu ap124-3 - Shipside Blue