Màu sơn ap124-1 (Cacti Stem)

Màu sơn ap124-1 hay còn gọi là Cacti Stem. Màu sơn ap124-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap124-1 (Cacti Stem)Sơn phòng khách với màu ap124-1 - Cacti StemSơn phòng bếp với màu ap124-1 - Cacti StemSơn phòng ăn với màu ap124-1 - Cacti StemSơn phòng giải trí với màu ap124-1 - Cacti StemSơn phòng làm việc với màu ap124-1 - Cacti Stem