Màu sơn ap123-5 (Cloudy Sky)

Màu sơn ap123-5 hay còn gọi là Cloudy Sky. Màu sơn ap123-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap123-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap123-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap123-5 (Cloudy Sky)Sơn phòng khách với màu ap123-5 - Cloudy SkySơn phòng bếp với màu ap123-5 - Cloudy SkySơn phòng ăn với màu ap123-5 - Cloudy SkySơn phòng giải trí với màu ap123-5 - Cloudy SkySơn phòng làm việc với màu ap123-5 - Cloudy Sky