Màu sơn ap123-4 (Cove Blue)

Màu sơn ap123-4 hay còn gọi là Cove Blue. Màu sơn ap123-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap123-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap123-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap123-4 (Cove Blue)Sơn phòng khách với màu ap123-4 - Cove BlueSơn phòng bếp với màu ap123-4 - Cove BlueSơn phòng ăn với màu ap123-4 - Cove BlueSơn phòng giải trí với màu ap123-4 - Cove BlueSơn phòng làm việc với màu ap123-4 - Cove Blue