Màu sơn ap123-3 (Voyager Sky)

Màu sơn ap123-3 hay còn gọi là Voyager Sky. Màu sơn ap123-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap123-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap123-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap123-3 (Voyager Sky)Sơn phòng khách với màu ap123-3 - Voyager SkySơn phòng bếp với màu ap123-3 - Voyager SkySơn phòng ăn với màu ap123-3 - Voyager SkySơn phòng giải trí với màu ap123-3 - Voyager SkySơn phòng làm việc với màu ap123-3 - Voyager Sky