Màu sơn ap122-6 (Summer House Blue)

Màu sơn ap122-6 hay còn gọi là Summer House Blue. Màu sơn ap122-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap122-6 (Summer House Blue)Sơn phòng khách với màu ap122-6 - Summer House BlueSơn phòng bếp với màu ap122-6 - Summer House BlueSơn phòng ăn với màu ap122-6 - Summer House BlueSơn phòng giải trí với màu ap122-6 - Summer House BlueSơn phòng làm việc với màu ap122-6 - Summer House Blue