Màu sơn ap122-5 (Summer Stonn)

Màu sơn ap122-5 hay còn gọi là Summer Stonn. Màu sơn ap122-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap122-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap122-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap122-5 (Summer Stonn)Sơn phòng khách với màu ap122-5 - Summer StonnSơn phòng bếp với màu ap122-5 - Summer StonnSơn phòng ăn với màu ap122-5 - Summer StonnSơn phòng giải trí với màu ap122-5 - Summer StonnSơn phòng làm việc với màu ap122-5 - Summer Stonn