Màu sơn ap122-4 (Italian Tile)

Màu sơn ap122-4 hay còn gọi là Italian Tile. Màu sơn ap122-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap122-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap122-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap122-4 (Italian Tile)Sơn phòng khách với màu ap122-4 - Italian TileSơn phòng bếp với màu ap122-4 - Italian TileSơn phòng ăn với màu ap122-4 - Italian TileSơn phòng giải trí với màu ap122-4 - Italian TileSơn phòng làm việc với màu ap122-4 - Italian Tile