Màu sơn ap122-3 (Blue Inlet)

Màu sơn ap122-3 hay còn gọi là Blue Inlet. Màu sơn ap122-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap122-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap122-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap122-3 (Blue Inlet)Sơn phòng khách với màu ap122-3 - Blue InletSơn phòng bếp với màu ap122-3 - Blue InletSơn phòng ăn với màu ap122-3 - Blue InletSơn phòng giải trí với màu ap122-3 - Blue InletSơn phòng làm việc với màu ap122-3 - Blue Inlet