Màu sơn ap122-1 (Summer Ice)

Màu sơn ap122-1 hay còn gọi là Summer Ice. Màu sơn ap122-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap122-1 (Summer Ice)Sơn phòng khách với màu ap122-1 - Summer IceSơn phòng bếp với màu ap122-1 - Summer IceSơn phòng ăn với màu ap122-1 - Summer IceSơn phòng giải trí với màu ap122-1 - Summer IceSơn phòng làm việc với màu ap122-1 - Summer Ice