Màu sơn ap121-6 (Sailing Water)

Màu sơn ap121-6 hay còn gọi là Sailing Water. Màu sơn ap121-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap121-6 (Sailing Water)Sơn phòng khách với màu ap121-6 - Sailing WaterSơn phòng bếp với màu ap121-6 - Sailing WaterSơn phòng ăn với màu ap121-6 - Sailing WaterSơn phòng giải trí với màu ap121-6 - Sailing WaterSơn phòng làm việc với màu ap121-6 - Sailing Water