Màu sơn ap121-5 (Bay Blue)

Màu sơn ap121-5 hay còn gọi là Bay Blue. Màu sơn ap121-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap121-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap121-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap121-5 (Bay Blue)Sơn phòng khách với màu ap121-5 - Bay BlueSơn phòng bếp với màu ap121-5 - Bay BlueSơn phòng ăn với màu ap121-5 - Bay BlueSơn phòng giải trí với màu ap121-5 - Bay BlueSơn phòng làm việc với màu ap121-5 - Bay Blue