Màu sơn ap121-4 (Peacock Blue)

Màu sơn ap121-4 hay còn gọi là Peacock Blue. Màu sơn ap121-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap121-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap121-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap121-4 (Peacock Blue)Sơn phòng khách với màu ap121-4 - Peacock BlueSơn phòng bếp với màu ap121-4 - Peacock BlueSơn phòng ăn với màu ap121-4 - Peacock BlueSơn phòng giải trí với màu ap121-4 - Peacock BlueSơn phòng làm việc với màu ap121-4 - Peacock Blue