Màu sơn ap121-1 (Dreaming Blue)

Màu sơn ap121-1 hay còn gọi là Dreaming Blue. Màu sơn ap121-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap121-1 (Dreaming Blue)Sơn phòng khách với màu ap121-1 - Dreaming BlueSơn phòng bếp với màu ap121-1 - Dreaming BlueSơn phòng ăn với màu ap121-1 - Dreaming BlueSơn phòng giải trí với màu ap121-1 - Dreaming BlueSơn phòng làm việc với màu ap121-1 - Dreaming Blue