Màu sơn ap120-5 (Crushed Bluestone)

Màu sơn ap120-5 hay còn gọi là Crushed Bluestone. Màu sơn ap120-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap120-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap120-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap120-5 (Crushed Bluestone)Sơn phòng khách với màu ap120-5 - Crushed BluestoneSơn phòng bếp với màu ap120-5 - Crushed BluestoneSơn phòng ăn với màu ap120-5 - Crushed BluestoneSơn phòng giải trí với màu ap120-5 - Crushed BluestoneSơn phòng làm việc với màu ap120-5 - Crushed Bluestone