Màu sơn ap120-4 (Pueblo Blue)

Màu sơn ap120-4 hay còn gọi là Pueblo Blue. Màu sơn ap120-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap120-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap120-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap120-4 (Pueblo Blue)Sơn phòng khách với màu ap120-4 - Pueblo BlueSơn phòng bếp với màu ap120-4 - Pueblo BlueSơn phòng ăn với màu ap120-4 - Pueblo BlueSơn phòng giải trí với màu ap120-4 - Pueblo BlueSơn phòng làm việc với màu ap120-4 - Pueblo Blue