Màu sơn ap120-1 (Sky Delight)

Màu sơn ap120-1 hay còn gọi là Sky Delight. Màu sơn ap120-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap120-1 (Sky Delight)Sơn phòng khách với màu ap120-1 - Sky DelightSơn phòng bếp với màu ap120-1 - Sky DelightSơn phòng ăn với màu ap120-1 - Sky DelightSơn phòng giải trí với màu ap120-1 - Sky DelightSơn phòng làm việc với màu ap120-1 - Sky Delight