Màu sơn ap12-4 (Silver Drop)

Màu sơn ap12-4 hay còn gọi là Silver Drop. Màu sơn ap12-4 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap12-4 (Silver Drop)Sơn phòng khách với màu ap12-4 - Silver DropSơn phòng bếp với màu ap12-4 - Silver DropSơn phòng ăn với màu ap12-4 - Silver DropSơn phòng giải trí với màu ap12-4 - Silver DropSơn phòng làm việc với màu ap12-4 - Silver Drop