Màu sơn ap119-5 (Juniper Hedge)

Màu sơn ap119-5 hay còn gọi là Juniper Hedge. Màu sơn ap119-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap119-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap119-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap119-5 (Juniper Hedge)Sơn phòng khách với màu ap119-5 - Juniper HedgeSơn phòng bếp với màu ap119-5 - Juniper HedgeSơn phòng ăn với màu ap119-5 - Juniper HedgeSơn phòng giải trí với màu ap119-5 - Juniper HedgeSơn phòng làm việc với màu ap119-5 - Juniper Hedge