Màu sơn ap119-4 (Blue Ridge)

Màu sơn ap119-4 hay còn gọi là Blue Ridge. Màu sơn ap119-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap119-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap119-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap119-4 (Blue Ridge)Sơn phòng khách với màu ap119-4 - Blue RidgeSơn phòng bếp với màu ap119-4 - Blue RidgeSơn phòng ăn với màu ap119-4 - Blue RidgeSơn phòng giải trí với màu ap119-4 - Blue RidgeSơn phòng làm việc với màu ap119-4 - Blue Ridge