Màu sơn ap119-3 (Night Owl)

Màu sơn ap119-3 hay còn gọi là Night Owl. Màu sơn ap119-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap119-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap119-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap119-3 (Night Owl)Sơn phòng khách với màu ap119-3 - Night OwlSơn phòng bếp với màu ap119-3 - Night OwlSơn phòng ăn với màu ap119-3 - Night OwlSơn phòng giải trí với màu ap119-3 - Night OwlSơn phòng làm việc với màu ap119-3 - Night Owl